A ’Little flamingos’ webáruházban érvényes szállítási információk

 

Szolgáltató vállalja, hogy a ’Little Flamingos’ webáruházban a Megrendelő által leadott, és a Szolgáltató által elfogadott megrendelésben szereplő valamennyi terméket becsomagolja, és a Megrendelő által kiválasztott szállítási módnak megfelelően kiszállítja a megadott címre, és ott a Megrendelő részére átadja.

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben Magyarország területén kívüli címre kéri a megrendelés kiszállítását, úgy a Szolgáltató jogosult magasabb összegű szállítási díjat felszámítani.

 

A megrendelt termékeket Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Posta) útján, postai csomagküldeményként juttatja el a Megrendelő részére, illetve bizonyos esetekben biztosítja a megrendelés személyes átvételének lehetőségét is.

 

Megrendelő a termékeket a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 36 (harminchat) órán belül köteles ellenőrizni.

 

Házhozszállítás esetén a Megrendelő köteles az átvételkor a megrendelést tartalmazó csomagot a kézbesítő jelenlétében megvizsgálni. Ha a Megrendelő a küldemény külső csomagolásán nyilvánvaló sérülést észlel, úgy jogosult a küldemény átvételét megtagadni azzal, hogy a kézbesítő jelenlétében köteles írásbeli jegyzőkönyvet felvenni.

 

Ha a Megrendelő a küldeményt átveszi annak ellenére, hogy annak külső csomagolásán sérülés észlelhető, úgy köteles a csomagot a kézbesítő jelenlétében felbontani, és amennyiben a csomagban található termék is sérült vagy hiányzik, úgy jegyzőkönyv felvételét kérni a kézbesítőtől, melyben a termék sérüléseit, illetve hiányát pontosan rögzíteni kell. Megrendelő köteles továbbá sérült küldemény esetén az abban található termék sérülését, illetve hiányát a Szolgáltató részére haladéktalanul, írásban bejelenteni az info@littleflamingos.com e-mail címen.

 

Megrendelő a megrendelt termék(ek)et tartalmazó küldemények kiszállításáról Szolgáltatótól felvilágosítást e-mailben az info@littleflamingos.com címre küldött elektronikus levél útján kérhet.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos megrendelési értékhatár elérése esetén ne számítson fel szállítási díjat a Megrendelővel szemben. A Szolgáltató minden esetben a webáruház rendeléskezelő felületén tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelés végösszege alapján jogosult- e az ingyenes szállítás igénybevételére.

 

 

 1. Kiszállítás Budapest közigazgatási határain belül

 

Ha a Megrendelő a webáruházban megvásárolt termék kiszállítását Budapest közigazgatási határain belül található címre kéri, a házhozszállítás, valamint a személyes átvételi lehetőség közül választhat.

 

 1. Házhozszállítás

 

A megrendelés házhozszállításának díja – a megrendelt terméket tartalmazó csomagküldemény súlyától függően – az alábbiak szerint alakul:

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 2 kg 1.855,- ft. (bruttó)
max. 5 kg 2.100,- ft. (bruttó)

 

A Posta a megrendelt terméket tartalmazó csomagküldeményt annak Szolgáltató általi feladását követő 2-3 munkanapon belül megkísérli kiszállítani a megadott címre, és ott a csomagot a Megrendelőnek kézbesíteni.

 

Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben tájékoztatja a terméket tartalmazó csomagküldemény feladásáról. A Szolgáltató az e-mailben feltüntetni a küldemény azonosítóját, melynek segítségével a Megrendelő a megrendelt termék kézbesítésének állapotáról folyamatosan tud tájékozódni az alábbi weboldalon: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Posta a csomagküldemény kézbesítését munkanapokon 08.00 és 17.00 óra között kísérli meg. Ha a kézbesítés sikertelen, úgy a kézbesítő a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra a Megrendelő által megadott címén, melyen feltünteti azt a kézbesítési helyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a Megrendelő átveheti.

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő olyan szállítási címet ad meg, ahol a Posta a csomagküldeményeket nem kézbesíti, úgy a Szolgáltató a megrendelt terméket tartalmazó csomagot „postán maradóként” adja fel, és a Megrendelő a küldeményt az általa megadott település postahivatalában veheti át. Szolgáltató annak a postahivatalnak a pontos címéről, ahol a küldeményt a Megrendelő át tudja venni, a megrendelt termék feladásáról értesítő e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelést tartalmazó csomagot ebben az esetben annak a postahivatalba való beérkezését követő 10 (tíz) munkanapig veheti át.

 

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a csomagot nem veszi át sem az általa megadott címen a kézbesítőtől, sem a hátrahagyott értesítőben megjelölt kézbesítési helyen és idő alatt, illetve „postán maradó” csomagküldemény esetében pedig a megjelölt postahivatalba érkezéstől számított 10 munkanapig, úgy a megrendelt terméket tartalmazó küldeményt a Posta a Szolgáltató részére visszaküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett ellenértéket – kivéve a szállítási díj címén megfizetett összeget – visszautalja a küldemény visszaérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül, vagy ha a Megrendelő írásban vállalja, hogy a küldemény ismételt kiszállításának díját megfizeti, úgy azt újra kiszállíttatja a Megrendelő részére.

 

 1. Személyes átvétel

 

Szolgáltató biztosítja a Megrendelő számára, hogy a webáruházban megrendelt terméket bizonyos feltételek fennállása esetén személyesen vegye át Budapesten.

 

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a személyes átvételi mód választása esetén a termék elkészültét követően a Szolgáltató munkatársa közvetlenül felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a megrendelés során megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon a megrendelt termék átadási időpontjának, illetve pontos helyszínének egyezetetése érdekében.

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a személyes átvételre kizárólag az alábbi budapesti kerületekben van lehetőség: I., II., III., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XIX., XXII.

 

 

 1. Kiszállítás Magyarország területén belüli szállítási címre

 

Ha a Megrendelő a webáruházban megvásárolt termék kiszállítását Budapesten kívüli, de Magyarország területén található címre kéri, úgy a Szolgáltató a terméket házhozszállítás útján juttatja el a Megrendelőnek.

 

A megrendelés házhozszállításának díja – a megrendelt terméket tartalmazó csomagküldemény súlyától függően – az alábbiak szerint alakul:

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 2 kg 1.855,- ft. (bruttó)
max. 5 kg 2.100,- ft. (bruttó)

 

Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben tájékoztatja a terméket tartalmazó csomagküldemény feladásáról. A Szolgáltató az e-mailben feltüntetni a küldemény azonosítóját, melynek segítségével a Megrendelő a megrendelt termék kézbesítésének állapotáról folyamatosan tud tájékozódni az alábbi weboldalon: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Posta a csomagküldemény kézbesítését munkanapokon 08.00 és 17.00 óra között kísérli meg. Ha a kézbesítés sikertelen, úgy a kézbesítő a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra a Megrendelő által megadott címén, melyen feltünteti azt a kézbesítési helyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a Megrendelő átveheti.

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő olyan szállítási címet ad meg, ahol a Posta a csomagküldeményeket nem kézbesíti, úgy a Szolgáltató a megrendelt terméket tartalmazó csomagot „postán maradóként” adja fel, és a Megrendelő a küldeményt az általa megadott település postahivatalában veheti át. Szolgáltató annak a postahivatalnak a pontos címéről, ahol a küldeményt a Megrendelő át tudja venni, a megrendelt termék feladásáról értesítő e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megrendelést tartalmazó csomagot ebben az esetben annak a postahivatalba való beérkezését követő 10 (tíz) munkanapig veheti át.

 

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a csomagot nem veszi át sem az általa megadott címen a kézbesítőtől, sem a hátrahagyott értesítőben megjelölt kézbesítési helyen és idő alatt, illetve „postán maradó” csomagküldemény esetében pedig a megjelölt postahivatalba érkezéstől számított 10 munkanapig, úgy a megrendelt terméket tartalmazó küldeményt a Posta a Szolgáltató részére visszaküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett ellenértéket – kivéve a szállítási díj címén megfizetett összeget – visszautalja a küldemény visszaérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül, vagy ha a Megrendelő írásban vállalja, hogy a küldemény ismételt kiszállításának díját megfizeti, úgy azt újra kiszállíttatja a Megrendelő részére.

 

 

 1. Kiszállítás Magyarország terültén kívüli címre

 

Ha a Megrendelő a webáruházban megvásárolt termék megrendelése során külföldi szállítási címet ad meg, úgy a Szolgáltató a megrendelést nem elsőbbségi, nemzetközi postacsomagként küldi el a Megrendelő részére. Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben tájékoztatja a terméket tartalmazó csomagküldemény feladásáról. A Szolgáltató az e-mailben feltüntetni a küldemény azonosítóját, melynek segítségével a Megrendelő a megrendelt termék kézbesítésének állapotáról folyamatosan tud tájékozódni az alábbi weboldalon: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Posta minden egyes külföldi ország vonatkozásában eltérő határidők alatt kísérli meg a csomagküldemények kiszállítását, így a Szolgáltató minden esetben a megrendelt terméket tartalmazó küldemény feladásáról értesítő e-mail üzenetben nyújt tájékoztatást a Megrendelő részére arról, hogy az általa megadott szállítási cím alapján mennyi időn belül várható a küldemény kézbesítése.

 

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a nemzetközi postai küldeményforgalomban fennálló akadályok, illetve az egyes országokban bevezetett járványügyi korlátozások miatt lassulás tapasztalható, amely a küldemények Szolgáltató által közölt kézbesítésének idejét is érintheti, így a Szolgáltató nem tud semmiféle garanciát vállalni arra, hogy az általa megadott határidőben a küldeményt a Posta kiszállítja.

 

A megrendelés kiszállításának díja ilyen esetben attól függ, hogy a Megrendelő által megadott szállítási cím országa melyik, a Posta által megadott zónába került besorolásra. Az egyes zónákat, valamint az azokhoz tartozó szállítási díjakat az alábbi táblázatok szemléltetik. A Megrendelő által fizetendő szállítási díj pontos összegét a Szolgáltató a rendeléskezelő felületen is megjeleníti, a megrendelés leadását megelőzően.

 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a megrendelt termék(ek) kiszállítását olyan országban található címre kéri, mely az Európai Unión, illetve az EGT térségen kívül található, úgy előfordulhat, hogy a Megrendelőnek az adott ország előírásai szerint küldemény vámkezelési költségét is meg kell fizetnie – a termék vonatkozásában a Szolgáltatónak már megfizetett vételáron és szállítási költségen felül. Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató által közölt szállítási határidő a magyarországi kiléptetéshez és a célországba történő beléptetéshez szükséges vámeljárás miatt meghosszabbodhat.

 

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a csomagot nem veszi át, úgy a megrendelt terméket tartalmazó küldeményt a Posta a Szolgáltató részére visszaküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés során megfizetett összeget – a szállítási díj és a termék visszaküldésével összegfüggésben felmerült igazolt költségeinek levonását után – a küldemény visszaérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül visszautalja a Megrendelőnek.

 

 

 1. Zóna: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Hollandia, Horvátország, Franciaország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 1kg 8.000,- ft. (bruttó)
max. 2 kg 8.300,- ft. (bruttó)
max. 3 kg 8.800,- ft. (bruttó)

 

 1. Zóna: Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Írország, Málta, Monaco, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 1kg 11.900,- ft. (bruttó)
max. 2 kg 12.300,- ft. (bruttó)
max. 3 kg 13.500,- ft. (bruttó)

 

 1. Zóna: Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Feröer-szigetek, Gibraltár, Grönland, Grúzia, Izland, Koszovó, Liechtenstein, Moldova Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Norvégia, Örményország, Oroszország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország, Ukrajna, Vatikán

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 1kg 13.300,- ft. (bruttó)
max. 2 kg 13.800,- ft. (bruttó)
max. 3 kg 15.200,- ft. (bruttó)

 

 1. Zóna: Chile, Dél-Szudán, Egyesült Arab Emirátusok, Egyiptom, Irak, Irán, Izrael, Jemen, Jordánia, Kanada, Katar, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Omán, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Szíria, Szudán, Tunézia, Türkmenisztán

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 1kg 14.700,- ft. (bruttó)
max. 2 kg 15.300,- ft. (bruttó)
max. 3 kg 16.800,- ft. (bruttó)

 

 1. Zóna: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Banglades, Bolívia, Brazília, Brunei, Ecuador, Hongkong, India, Indonézia, Jamaica, Japán, Kelet-Timor, Kína, Kína-Tajvan, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Dem. Közt., Kuba, Malajzia, Mexikó, Mongólia, Nepál, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Sri Lanka, Szingapúr, Thaiföld, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Virgin-szigetek (amerikai), Virgin-szigetek (brit), Wake-sziget, Wallis és Futuna

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 1kg 17.200,- ft. (bruttó)
max. 2 kg 18.000,- ft. (bruttó)
max. 3 kg 19.700,- ft. (bruttó)

 

 1. Zóna: Afganisztán Amerikai Szamoa Algéria Angola Anguilla Antigua és Barbuda Aruba Ascension Ausztrália Bahama-szigetek Bahrein Barbados Belize Benin Bermuda-szigetek Bhután Bissau-Guinea Botswana Burkina Faso Burundi Comore-szigetek Cook-szigetek Costa Rica Curacao (régi Holland Antillák) Csád Dél-afrikai Köztársaság Dominikai Közösség Dominikai Köztársaság Dzsibuti Egyenlítői-Guinea Elefántcsontpart Eritrea Eswatini (Szváziföld) Etiópia Falkland-szigetek Fidzsi-szigetek Francia Guyana Francia Polinézia Fülöp-szigetek Gabon Gambia Ghána Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guyana (brit) Haiti Honduras Kajmán-szigetek Kambodzsa Kamerun Kazahsztán Kenya Kiribati Kirgizisztán Kongó Kongói Dem. Közt. Közép-afrikai Köztársaság Laosz Lesotho Libéria Macao Madagaszkár Malawi Maldív-szigetek Mali Mariana-szigetek Marshall-szigetek Martinique Mauritánia Mauritius Mayotte Montserrat Mozambik Mianmar Namíbia Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niue Norfolk-sziget Palau Panama Pápua Új-Guinea Pitcairn-szigetek Réunion Ruanda St. Chrisophe és Nevis St. Lucia St .Vincent Saint-Pierre és Miquelon Salamon-szigetek Salvador Sao Tomé és Principe Seychelle-szigetek Sierra Leone Sint Maarten Suriname Szamoa Szenegál Szent Ilona Szomália Tadzsikisztán Tanzánia Togo Tokelau-szigetek Tonga Trinidad és Tobago Tristan da Cunha Turks és Caicos Tuvalu Uganda Új-Kaledónia Új-Zéland Üzbegisztán Vanuatu Zambia Zimbabwe Zöld-foki Köztársaság

 

Csomag súlya Kiszállítási díj
max. 1kg 17.300,- ft. (bruttó)
max. 2 kg 19.800,- ft. (bruttó)
max. 3 kg 21.900,- ft. (bruttó)

 

 

Szolgáltató a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már leadott, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.

Értesülj elsőként új termékeinkről, egyedi és sport csapatoknak szóló ajánlatainkról

Iratkozz fel és 10% kedvezményre jogosító kuponnal ajándékozunk meg!

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nincsenek termékek a kosárban.